top of page

Omställning

Att leva hållbart i praktiken är en ständig balansgång och en process utan färdiga lösningar. Hållbar utveckling som omfattar sociala, ekologiska och ekonomiska aspekter bygger på en helhetssyn. Den röda tråden är att leva gott nu utan bekostnad av den ekologiska balansen och kommande generationer.

 

Sörby naturhälsogård är en hållbar mötesplats där människor kan mötas och vila i ett gott miljösamvete. Gården, som är miljödiplomerad, har sina energikällor från vindkraft, sol,ved och pellets. Husen är renoverade och ombyggda utifrån ekologiska byggprinciper och material. I de senast ombyggda husen finns det separationstoaletter och allt avloppsvatten går via en kvävefälla, i form av en rotzonsdamm, till gårdens biodamm. Gårdens bilar drivs med biogas och den mat som köps in är, till största del, närodlad och ekologisk. I boendedelen är det miljögodkända sängar och ekologiska sängkläder.

 

Inre omställning med Debbie Warenner - i hållbarhetens tjänst

15 Feb 2016

16-18/3 startar den första av tre kurstillfällen i träningsgruppen, "Inre ledarskap i hållbarhetens tjänst" med Debbie Warrener från England. Träningsgruppen är tänkt som en påfyllnad, fördjupning, återhämtning och ledarskapsträning i det lokala arbetet med inre omställning.

 

Debbie baserar träningsgruppen på inspiration från Charles Eisenstein, Joanna Macey och Marshall Rosenberg. Fokus är på inre värdegrund för en yttre omställning där vi kommer att arbeta både, inomhus och utomhus, med övningar, en till en samtal, open space och egen reflektionstid kring 5 grundläggande behov i samhället: Trygghet, Gemenskap, Värde, Kraft att påverka, Tillräcklighet.

 

Plats: Sörby naturhälsogård

Datum: 16-18/3, 15-17/6, 14-16/9

Kursledare: Debbie Warrener

Kursansvarig: Liselotte Bergenzaun Abel, 073 7080029

Kostnad: 3 000 kr/tillfälle inkl. kurs, mat och boende.

Året i Sörby - ett år i omställning

03 Mar 2016

Ett år där vi träffas 3 dagar vid 5 tillfällen och lever hållbart i praktiken för att hitta kompassen för en hållbar framtid samtidigt som vi dyker in i vårt inre ledarskap och bygger reseliens

 

Hur orkar våra hjärtan ta till sig flyktingströmmens bilder och
klimathotens siffror? Hur får vi tid till oss själva, nära och kära när vi
snurrar allt fortare i konsumtionskarusellen. Hur håller vi tilltro och
hopp vid liv? Tillsammans vill vi utforska den hållbara kompassen
och det är fantastiskt om du också vill vara med under ett år i
omställning på Sörby naturhälsogård.

Ett år där du har chans att, tillsammans med andra sköna nyfikna själar, utforska mer om våra naturgivna förutsättningar för ett hållbart liv. Häng vid brasan med filosofiska
samtal, skratt i köket där vi lagar ekologisk mat och härlig gemenskap i odlingar, trädgård
och med djuren.

 

Ett år där du ger dig själv möjlighet att navigera och komma fram till hur
du vill leva din vardag.

Ett år i omställning kommer i hög grad att bygga på vad deltagarna, sambruken och deras medlemmar samt andra i sambrukens nätverk kan bidra med. Vi kommer också att samverka och utbyta kompetens med sambruket Sösdalabygden

Please reload

Inre omställning m Debbie Warrener

Kurser

Kurser

Plats: Sörby naturhälsogård, Vessigebro, Halland
Tillfällen: 4-6/3, 5-8/5, 4-6/6,19-21/8, 30/9-2/10
Kost och logi till självkostnadspris
Nyfikenhet och anmälan: Liselotte Abel, info@sorbynaturhalsogard.se,
0737080029

Året i sörby
bottom of page