81FDDB74-1CBB-4716-82B1-5EA57D942E63.jpeg

Om oss

Vi som driver Sörby retreatcenter har ett starkt engagemang för att driva centret klimatsmart och Sörby bjuder på skönhet både i naturen och det kringliggande kulturlandskap ger stora möjligheterna att leva ekologiskt och hållbart i praktiken med stor självförsörjning. I den här unika miljön har vi skapat en mötesplats för retreat, återhämtning, inspiration och personlig utveckling. En plats som bjuder in till att stanna upp, bli hörd, och komma i kontakt med sig själv och andra.

 

Att leva hållbart i praktiken är en ständig balansgång och en process utan färdiga lösningar. Hållbar utveckling som omfattar sociala, ekologiska och ekonomiska aspekter bygger på en helhetssyn. Den röda tråden är att leva gott nu utan bekostnad av den ekologiska balansen och kommande generationer. 

 

Vårt bidrag har varit att miljödiplomera och driva en retreat- och kursgård  som är helt fossilbränslefri, med sol, vind, ved som energikälla. Andelar i vindkraftverk som ger oss grön el. Urinseparerade toaletter och rotzonsdamm som minskar kväveläckade till havet. Byggnadsmaterial och färg som används är miljöklassat. Gårdens bilar drivs med biogas och den mat som köps in är, till största del, närodlad och ekologisk. 

 

2014 blev vi tilldelade Falkenbergs kommuns miljöpris. En ärofylld utmärkelse som också ger ett härligt erkännande för de värden som vi har i vår livskompass. 2018 blev vi tilldelade Företagarnas pris som Årets Hållbarhets företagare.

 Kontakt:

116792018_3715483138469079_5082604341728545878_o.jpg

Liselotte Abel är tillsammans med sin man Vagn Abel initiativtagare till centret. Hon arbetar också i sitt varumärke Pointofok där hon leder retreater,utbildningar och arbetar som coach/ samtalsterapeut. Hon är också verksam i Resiliensverkstan med grön rehabilitering och förebyggande insatser.