top of page
81FDDB74-1CBB-4716-82B1-5EA57D942E63.jpeg

Om oss

Vi som driver Sörby retreatcenter vill både erbjuda en plats, i ett vackert kulturlandskap, och samtidigt driva verksamheten på ett sätt som respekterar naturens egna förutsättningar. Vi vill göra det vi kan för att leva ekologiskt och hållbart i praktiken med stor självförsörjning. I den här unika miljön har vi skapat möjligheter för grupper att komma för retreat, återhämtning, inspiration och personlig utveckling. En plats som bjuder in till att stanna upp och komma i kontakt med sig själv och andra.

 

Att leva hållbart i praktiken är en ständig balansgång och en process utan färdiga lösningar. Hållbar utveckling som omfattar sociala, ekologiska och ekonomiska aspekter bygger på en helhetssyn. Den röda tråden är att leva gott nu utan bekostnad av den ekologiska balansen och kommande generationer. 

 

Vårt bidrag har varit att miljödiplomera och driva en retreat- och kursgård  som är helt fossilbränslefri, med sol, vind och ved som energikälla. Andelar i vindkraftverk som ger oss grön el. Urinseparerade toaletter och rotzonsdamm som minskar kväveläckade till havet. Byggnadsmaterial och färg som används är miljöklassat. Gårdens bilar drivs med biogas och den mat som köps in är, till största del, närodlad och ekologisk. Retreatcentrets kock serverar fantastisk vegetarisk mat med ekologiskt producerade råvaror samt en del del som förädlats från gårdens egna odlingar. Centret har en intention att i första hand använda svenska och närodlade produkter. 

 

2014 blev vi tilldelade Falkenbergs kommuns miljöpris. En ärofylld utmärkelse som också ger ett härligt erkännande för de värden som vi har i vår livskompass. 2018 blev vi tilldelade Företagarnas pris som Årets Hållbarhets företagare.

 Kontakt:

116792018_3715483138469079_5082604341728545878_o.jpg

Liselotte Abel är tillsammans med sin man Vagn Abel initiativtagare till centret. Hon arbetar också i sitt varumärke Pointofok där hon leder retreater,utbildningar och arbetar som coach/ samtalsterapeut. Hon är också verksam i Resiliensverkstan med grön rehabilitering och förebyggande insatser.

bottom of page