Zen Coaching i Sörby

- Zen coaching låter dig stanna upp och ge uppmärksamhet till det som lever i dig just nu.

 

 

I coachsamtalet kliver vi in i nuet. I närvaro är jag som coach med dig där du är. Med nyfikenhet utforskar vi det du vill titta på. Det kan handla om smärta, sorg, stress, ilska, besvikelse, förtvivlan,utmattning, vilsenhet eller längtan och drömmar.

 

Zen Coaching är en väg till självacceptans och självkärlek avspänning, som ger avspänning och inre ro. Zen Coaching hjälper dig hitta hem till dig själv, till din kärna av längtan, lugn och kraft. Zen står för ett icke-dömande, öppet, medvetet varande i närvaro och kontakt.

 

Coaching utgår från att svaren finns inom varje människa och genom kraftfulla frågor och empatiskt lyssnande kan den livsbejakande kraften inom var och en förstärkas. En transformation och bearbetning av livskriser som öppnar för att få klarhet i sin livssituation och se nya vägar och möjligheter.

 

Zen coaching låter dig stanna upp och ge uppmärksamhet till det som lever i dig just nu.

Samtidigt som något förändras i grunden vilar samtalet i nuet där fokus rör sig mellan tanke, känslor, behov och kropp. Coachen lyssnar empatiskt med nyfikenhet och ickedömande vilket gör att du också lyssnar till dig själv, vilket på sikt ger bättre relationer till både dig själv och andra. Det är läkande att bli lyssnad på helt och fullt.

 

Kåre Landfald är upphovsman till Zen Coaching och har inspirerats av bl a mindfulnessläraren Thich Nhat Hanh, av A. H. Almaas tankegångar samt Marshall B. Rosenbergs icke-våldskommunikation.

 

Vill du läsa mer så finns det en bok av Inger Edelfeldt. ”Hur jag lärde mig älska mina värsta känslor” där hon berättar om sina erfarenheter av Zen Coaching.

 

 

På Sörby retreatcenter erbjuder Liselotte Bergenzaun Abel, coaching för dig som vill lära känna dig själv på djupet.

1 tim. för 800 kr, 5 tillfällen, 3 500 kr, 10 tillfällen 6 500 kr

Specialpris för dig som studerar eller utbildar dig till coach i Zen Coaching: 600 kr/tim.

 

Liselotte Bergenzaun Abel

Verksamhetsansvarig för Sörby reteratcenter och Sörby Grön rehabilitering 

Leg. psykoterapeut, Certified Coach in the Zen Coaching Network, Cert. NVC-tränare

liselotte@sorbyretreatcenter.com, 0737080029

Om du funderar på något, skriv gärna till oss.