Du är OK!
Workshop med Liselotte Bergenzaun Abel, cert coach inom Zen Coaching, cert. NVC tränare. 25/2 kl 18.00 - 20.30


Välkommen till en kväll där du, som är nyfiken på Zen Coaching, både kan få uppleva och veta mer om Zen Coaching. En coachande process där lyssnande och medveten närvaro stärker kontakten inåt med våra behov.
Kvällen ges vid tre tillfällen: 25/3, 21/4

Under kvällen kommer vi att bekanta oss med det som är kärnan i Zen Coaching.
Inre kontakt
Vi har alla en längtan efter frihet, höra hemma i oss själva och att vara den vi är. Kontakten inåt är en väg som kan leda oss dit. Problem uppstår ofta när vi har en bristande inre kontakt, så när vi välkomnar våra erfarenheter, känslor, behov, längtan och drömmar så kan livet få nya dimensioner. Att stanna upp, omfamna och ge tid, både när livet gör ont, skaver eller bubblar av glädje och firande. Låta känslorna få prata klart.
Tillåtande
Med en accepterande hållning till sig själv, där man välkomnar det man kommer i kontakt med, utvecklas en trygghet att utforska sitt inre. Istället för att ha fokus på att lösa problem så ger tillåtande närvaro ett stöd att stanna kvar i kontakt och se sig själv.
Lyssnande
Tystnad, både enskilt och i samtal ger en vilsamt lyssnande som ger utrymme för att livsprocesser kan utvecklas i sin egen takt och utifrån sin egen inre visdom. Öppna frågor och återkoppling stödjer och för in energi i processen.
Empati
Empati är att vara närvarande både i det som är levande i en själv och det som är levande i den andra. Ge sig själv empati och stöd och med hjälp av lyssnande, tystnad och nyfikna frågor, sätt sig in i och förstå den andra. Frågor som Vad händer i mig och Vad händer i dig är resurser som håller fokus mer inåt än att, med hjärnans hjälp, försöka lösa problem och fixa livet.

Om du funderar på något, skriv gärna till oss.