- med Liselotte

Bli den bästa möjliga människa


Under 2000-talet har vi inom forskning, personlig utveckling, filosofi, sociologi, psykologi, hälsa, resor och inredning haft fokus på att söka efter lycka eller hur vi kan skapa ett lyckligt liv. Samtidigt som vi tränat oss i positivt tänkande så är det som att vi inte verkar bli lyckligare utan tvärtom så ökar den psykiska ohälsan. Hur kommer detta sig?

Kanske är det dags att tänka om, tänka nytt och rikta om jakten på lycka till att söka mening istället. Motivet att gå upp på morgonen kanske handlar om något annat än att skapa lycka. Det kanske är att vara en del i ett större sammanhang, där jag har en viktig del. Att bidra, ta ansvar, skapa tillsammans och värna traditioner, att Ingå i sociala sammanhang, nära relationer, för att dela sina funderingar, reflektera ihop och komma i kontakt med djupet i sig själv. Dela frågan om hur man finner mening i sitt liv? Meningen är kanske att mina tankar och funderingar har nytta och betydelse för andra. Att stärka min självkänsla, vara ärlig mot mig själv och andra, knyta djupare band och skapa förtroliga kontakter. Kanske är det meningen. Prata om mening med andra, ideellt engagemang och göra något som har ett högre syfte. Tänk om mening är det som får oss att uppleva meningen med att leva.

Kan det vara så att mening leder till lycka? Kan det vara så att lycka kommer till oss tydligare när vi inte ska jaga lycka, när vi inte befinner oss i stress där vi behöver kämpa för att klara av det som finns runt omkring oss.

Psykologiprofessor Svend Brinkmann hävdar att just sociala sammanhang där vi kan dela våra tankar ökar människors välbefinnande. Han menar att det kan vara svårt att bli lycklig utan att det handlar om att engagera sig i aktiviteter som ger mening. Göra meningsfulla saker, goda handlingar som betyder något för både mig själv och andra. Tala med sina barn när dom kommer hem från skolan, att leka, att göra små enkla saker ihop. Vad är ett bra liv? Svend Brinkmann menar att det är etik, godhet och olika former av dygder som är grunden för att meningsfullt liv. Som att ha frihet, hålla vad man lovat, leva respektfullt mot sig själv och andra. Sträva efter att bli den bästa möjliga människan.

Aron Antonovsky har myntat begreppet KASAM, känsla av sammanhang. Han har grundlagt en teori som används mycket inom omvårdnad, där han menar att människor kan uppleva att dom är friska, har god hälsa, även om dom är i en svår situation eller har en allvarlig diagnos. När man har en övergripande syn på livet, en känsla av sammanhang, när situationen är begriplig så kan vi hantera svåra situationer bättre. Välbefinnande och mående förbättras om vi har en högra känsla av sammanhang. Genom att möta människor individuellt och förstå vad var och en behöver för att stärka sitt KASAM är det möjligt att stärka förmågan till överlevnad.

För personer som befinner sig i utmattning så upplever många att dom också går in i en meningslöshet. Det blir därför viktigt att få tillfälle att prata om om livets stora frågor. Att få prata om större existensiella livsval. Hur ska man ska hitta mening i livet när inte allt flyter på som det brukar? Tillfälle att sätta ord på sina funderingar, ge det ett språk och där är bild och musik en god hjälp. Djupgående samtal är en förutsättning för att komma vidare, börja se hopp, se att saker kan förändras och ta sig själv på allvar.


Skärmavbild 2017-10-05 kl. 13.24.55.png
Senaste inlägg
Arkiv
Sök efter taggar
Inga taggar än.
Följ oss
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

Om du funderar på något, skriv gärna till oss.