Grön rehabilitering

Vid stress och utmattning har det visats sig att naturen är den bästa plasten för återhämtning.

På Sörby retreatcenter finns en rehabiliteringsträdgård med Grön rehabiliteringsverksamhet för sjukskrivna.

Verksamheten är baserad på aktuell forskning och beprövade metoder med inspiration från forskningsträdgården i Alnarp.

 

Våra hjärnor är sedan tusentals år bekanta med allt det vi upplever i naturen. Hjärnan känner igen sig i skog, vid vatten, med fågelsång, och med fingrarna i jorden vilket ger trygghet att vila. I naturen finns inget som vi behöver förstå, lära oss eller problem som ska lösas. Här kan vi vara. Just därför är naturen så unikt viktig för oss vid stress och utmattning. Den enda plasten där vi kan hitta fullständig hjärnvila, avkoppling och samtidigt få livsinspiration. 

 

Program på Sörby retreatcenter enl. Alnarpsmodellen

Grön rehabilitering - en naturbaserad och arbetslivsorienterad rehabilitering för sjukskrivna med stressrelaterad ohälsa.

 

Det har visat sig att de mest avgörande faktorerna för att återfå sin arbetsförmåga är att helt och fullt slippa ta ansvar, få släppa taget och bara vara mottagare. En annan viktig faktor är att deltagarna får respekt för sina behov och kan sätta sina gränser för aktivitet och vila.

 

Innehåll: Basen i programmet är meningsfulla aktiviteter som skapar lust, nyfikenhet samt stimulerar arbetsförmågan. Aktiviteterna är säsongsbetonade: naturpromenader, djurskötsel, trädgårdsaktiviteter, hantverk etc.

 

Andra ingående moment är: basal kroppskännedom, mindfulness, avspänning och frigörande målning.
Samtal och föreläsningar om kost, hälsa, livsstil, stresspåverkan, konflikthantering, individuella samtal. 

 

Omfattning: grupper om max 8-10 deltagare i 10-12 veckor.

Mål: Deltagarna ska ha höjt sin livskvalitet jämfört med ingångsvärdena, höja sin grad av friskhet, kunna arbetspröva, praktisera, studera eller återgå till tidigare arbete till viss del.

 

Rehabteam består av: arbetsterapeut, avspänningspedagog,
trädgårdsmästare och psykoterapeut.

Hälsoeffekter av utevistelse

• Välbefinnande ökar

• Hormonbalansen förbättras

• Stresstoleransen höjs

• Sömnkvaliteten förbättras

• Övervikt motverkas

• Blodtrycker sjunker

• Smärta lindras

• Koncentration och uppmärksamhet förbättras

• Positiva förändringar sker i hjärnans aktivitet

• Sjukhusvistelse blir kortare

• Motståndskraft mot infektioner ökar

• Skelettet stärks och benskörhet motverkas

För nyfikenhet och frågor:

iliselotte@sorbyretreatcenter.com

0737080029

För dig som vill fördjupa dig i Grön rehabilitering

 

Forskning bekräftar- naturen hjälper

- Ahlborg, G., Sahlin, E. (2010) Utvärdering av projektet Gröna rehab. Göteborg: Institutet för stressmedicin. Läs mer här

- SLU, Alnarp, klicka här

 

 

Lästips

- Antonovsky, A. (1991) Hälsans mysterium. Stockholm (Natur och kultur)

Göteborgs botaniska trädgård, (2010) Grön Rehab Västra Götaland

- Kabat-Zinn Jon Vart du än går är du där (naturoch Kultur)

- Kroese Andries Minska din stress med meditation, (Natur och Kultur)

Naturen som kraftkälla, (Naturvårdsverket, 2006)
- Nhat Hanh Tisch Varje steg väcker svalkande vind (Attus)

- Norfolk, D. (2003) Läkande trädgårdar. Stockholm: Natur och Kultur

- Ottosson Johan Naturens betydelse i en livskris (Svensk byggtjänst)

- Ottosson, Åsa, Mats, Lugn av naturen, Votum

- Ottosson Åsa, Grahn Patrik, m fl. Trädgårdsterapi (Bonnier Existens)

 

Hälsans natur är en förening för alla som är intresserade av naturen som en resurs för hälsa. Läs mer